Klasse A/A1/A2 - MC

Alfa Trafikkskole kan bistå med alt du trenger for å komme i gang og til slutt oppnå sertifikatet for MC klasse A, A1 og A2. Vi har lang erfaring med trafikkopplæring på motorsykkel.

Priser MC-opplæring

Motorsykkel trafikkopplæring

Klasse A/A2 (motorsykkel):


Teorikurs (obligatorisk)
Pris: 1.500

Kjøretime/trinnvurdering klasse A/A2 *
Pris: 750

Obligatorisk Sikkerhetskurs på bane klasse A/A2 inkl baneleie
Pris: 5.200

Obligatorisk Sikkerhetskurs på veg klasse A (teori/kjøring)
Pris: 5.700

Obligatorisk Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (teori/kjøring)
Pris: 4.200

Baneleie kjøregård (forbehold)
Pris: 500

Leie av Mc til førerprøve (gebyr til Vegvesenet kommer i tillegg)
Pris: 1.900

Utvidelse fra A2 til A

Pris: 5.000

Utvidelse fra A1 til A2 (NB! Kun det obl!)

Pris: 11.200

Klasse A1 (lett motorsykkel)

Teorikurs

Pris: 1.500

Kjøretime/trinnvurdering klasse A1 *
Pris: 750

Obligatorisk sikkerhetskurs veg

Pris: 3.750

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk

Pris: 3.100

Baneleie kjøregård (med forbehold)

Pris: 500

Leie av MC til førerprøve (gebyr til Vegvesenet kommer i tillegg)

Pris: 1.900

* Tillegg i pris ved kjøring etter kl 16:00, se prisliste

 


Nye regler fra 19 januar 2013 har gjort at grensen for å ta førerkortet for tung motorsykkel, klasse A, er blitt hevet fra 21 til 24 år. Dette gjelder dem som tar førerkort for tung motorsykkel første gang.

Førerkort klasse A2 kan du ta fra du er 18 år, men begrensningen på motorsykkelens effekt er 35kw og et gitt forhold mellom effekt og vekt på motorsykkelen.

Førerkort for lett motorsykkel, klasse A1, kan du ta fra fylte 16 år. Denne klassen gjelder føring av MC med slagvolum høyst 125 ccm og effekt på høyst 11kW.

Obligatorisk 3 timers teorikurs

Før øvelseskjøring krever myndighetene at alle må gjennomføre et 3 timers teorikurs for MC. Dette er felles for alle MC-klasser. Vår erfaring er at dette kurset fort blir lengre og at vi tilfører innhold utover læreplanen. Innholdet fokuserer på sikkerhet, deg som trafikant, sikkerhetsutstyr, praktiske ting rundt opplæringen og selve motorsykkelen. Den obligatoriske opplæringen ute på veien gjennomgår vi også på denne ettermiddagen.

Et godt valg av trafikkskole for klasse A, A1 og A2

Det stilles store krav til eleven under opplæringen, og sikkerheten til deg, trafikklærer og dine medtrafikanter kommer alltid først. Husk på at mye av opplæringen skjer ved at du kjører alene på vår MC og vi bak. Dette stiller selvfølgelig krav til oss begge.

Vi er opptatt av å gi deg nødvendig kunnskap og informasjon for å ta førerkortet i Klasse A-MC. Vi vektlegger struktur og effektivitet i alt vi driver med og normalopplæringen går ofte langt utover det minimum som ligger i læreplanen. Se mer på Vegvesenet sine sider.