Øvingskjøring privat

Vi er veldig opptatt av at den kommende bilfører skal kunne tilegne seg mest mulig erfaring før vedkommende er på egenhånd.

Nøkkelen for dette er selvfølgelig at eleven har ledsager(e) som legger ned tid i dette. Vi har utviklet eget kurs for ledsager, men dersom du ønsker å bidra på en enklere måte er ledsagerstøttet opplæring en modell.

Dette innebærer at vi sammen med eleven og deg som ledsager legger et opplæringsforløp som passer den enkelte best. I felleskap defineres hva vi, ledsager og elev skal bidra med og tidfester de ulike delene i opplæringen.

Jo tidligere man kommer i gang med dette etter fylte 16 år, jo bedre utbytte vil det bli. Dette koster ingenting ekstra, men vi skaper på mange måter en forpliktelse og ansvarsområder. Ikke minst gjelder dette elevens eget bidrag med hensyn på det teoretiske grunnlaget.

Uansett ønsker vi alltid ledsager velkommen til en eller flere kjøretimer for å få innsikt i måten vi arbeider på og ikke minst valg av øvingsområder.

Ønsker du en gjennomgang av dette så kontakt oss!