Alfa Trafikkskole - nytenkende og effektiv!

Vi ble etablert allerede i 1989. Etter et opphold for faglig leder med annet arbeid innen Vegtrafikkrett, veiledning, personalutvikling og ledelse startet vi opp igjen i 2007 og driver nå opplæring i hovedsak kl B samt Trafikalt grunnkurs for alle klasser.

I tillegg har vi tatt tak i myndighetenes mulighet for at øvelseskjøring kan skje allerede fra fylte 16 år. Derfor har vi stort fokus på ledsagerstøttet opplæring. Det vil si at vi samarbeider med elev og ledsager slik at intensjonen med at den fremtidige bilfører skal få mest mulig erfaring før vedkommende kan kjøre alene blir oppfylt. Dette opplegget er selvfølgelig helt frivillig, men det vil gi en betydelig gevinst sikkerhetsmessig og sannsynligvis også økonomisk.

Vi tilbyr også kurs for dagens eller fremtidige ledsagere slik at tiden fram mot førerprøven kan benyttes mest mulig effektivt. Ikke minst tror vi at dette er viktig, og riktig, for at eleven skal få maksimalt utbytte av øvelseskjøring hjemme og ledsager både skal finne det interessant og sikkert.

Alfa Trafikkskole har som visjon "Når kvalitet teller". Dette gjennomsyrer hver time og modul vi underviser i. Vårt fokus er på hver enkelt elev og hvordan denne lærer best. Vi er faktisk av den oppfatning at vi "ikke kan lære noen noe", men vi kan legge forholdene til rette for at læring skjer. Derfor er vårt hovedprinsipp at vi driver veiledning og ikke instruksjon! Blandet med en stor dose humor har vi tro på denne modellen.

Hittil har dette vist seg riktig og vi har flere hundre kunder som har gitt uttrykk for at de er fornøyd.

Fra tid til annen har vi også stryk ved førerprøven. Dette er uunngåelig siden alle bilførere uansett alder og erfaring av og til gjør feil. Vår andel av ikke bestått er langt under det som både er gjennomsnittet lokalt i Tromsø og på landsbasis. Vi tar uansett hvert tilfelle på alvor og til etterretning og evaluerer feilene både for egen lærings skyld og som bevisstgjøring for den aktuelle elev.

Som elev eller ledsager tror jeg du vil oppdage at skolen har et betydelig fokus på opplæring i utvidet forstand. Jeg vil påstå at vi har meget høyt fokus på kvalitet, utviklingsarbeid og nytenkning. Interaktivt undervisningsmateriell både i bil og klasserom er for oss en selvfølge!

Dersom du som elev ikke skulle bli fornøyd med opplæringen hos oss er det mitt ansvar som faglig leder!

Velkommen til oss som elev eller ledsager!

Alf Andreassen
Faglig leder