Hva koster det å ta førerkort?
Klasse B - BE - B96 - A - A1 - A2 - AM146 (moped).

Opplæringen er delt opp i flere trinn, hvor eleven må gjennom en del obligatoriske øvelser og teori. Læreplanen klasse B og BE/B96 kan du lese mer om på Vegvesenet sine sider.

For å kunne øvelseskjøre må eleven ha gjennomført Trafikalt grunnkurs. Hvis alder er over 25 år trenger du ikke hele kurset, men du må gjennomføre kurs i opptreden på skadested/tiltak ved trafikkulykke og trafikant i mørket før førerprøven. Hvis man har førerkort for annet kjøretøy, for eksempel moped eller motorsykkel, trenger man ikke dette.

De obligatoriske delene av opplæringen er minimum to trinnvurderinger, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på vei. Utover dette kommer nødvendige kjøretimer for å sikre at eleven har forståelse for og kunnskap om ferdsel i trafikken. Mest mulig øvelseskjøring privat gir eleven godt grunnlag for å redusere antall kjøretimer og dermed prisen på førerkortet.

Prisene på de enkelte delene finner du under her. Gjelder fra 08.05.2020. 

DIVERSE KURS

Trafikalt grunnkurs (inkludert "førstehjelp")

2 000

Trafikant i mørket (tidl mørkekjøringskurs)

1 800

Opptreden og tiltak på skadested (tidl Førstehjelpskurs) 

500

Ekstra kveld ved fravær

500

Ledsagerkurs privat øvingskjøring

600

Teorikurs 3 kvelder (frivillig) 1 000

PERSONBIL KLASSE B OG AUTOMAT

Kjøretime/obligatorisk trinnvurdering 45 min

680

Kjøretime 60 min

900

Kjøretime 45 min etter kl 16:00 

810

Forberedende landevei inkl forbikjøring og teori

1 840

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane inkl baneleie NAF

4 520

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (tot 13 timer)7 780
Leie av bil til førerprøve (gebyr til Vegvesenet kommer i tillegg)2 100

TILHENGER KLASSE BE OG B96

Kjøretime/obligatorisk trinnvurdering 45 min

800

Kjøretime 60 min1 060

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

2 420

Leie av vognsett førerprøve klasse BE

2 300

Lastsikringskurs

1 200

Kjøring som avsluttes etter kl 16 medfører et tillegg på 25%.

 
 
Motorsykkel klasse A

MC KLASSE A OG A2

Obligatorisk teorikurs

1 500

Kjøretime 45 min /trinnvurdering klasse A

790

Kjøretime 60 min

1060

Kjøretime 45 min etter kl 16:00

970

Kjøretime 60 min etter kl 16:00

1 300

Obligatorisk Sikkerhetskurs på bane klasse A og A2 inkl baneleie

5 200

Obligatorisk Sikkerhetskurs på veg klasse A (teori/kjøring)

 6 000

Obligatorisk Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (teori/kjøring)

4 700

Baneleie kjøregård (forbehold)

600

Leie av Mc til førerprøve (gebyr til Vegvesenet kommer i tillegg)

2 000

Utvidelse fra A2 til A

6 000

Utvidelse fra A1 til A2 (NB! kun det obligatoriske!)

11 200 

Motorsykkel klasse A1

LETT MC KLASSE A1

Obligatorisk teorikurs

1 500

Kjøretime 45 min/trinnvurdering klasse A1

790

Kjøretime 60 min

1 060

Kjøretime 45 min etter kl 16:00

970

Kjøretime 60 min etter kl 16:00

1 300

Obligatorisk sikkerhetskurs veg

4 300

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk

3 200

Baneleie kjøregård (med forbehold)

600

Leie av MC til førerprøve (gebyr til Vegvesenet kommer i tillegg)

2 000

  
Moped

MOPED KLASSE AM 146

Grunnpakken består av all obligatorisk opplæring (grunnkurs teori, trinnvurd trinn 2 og 3, sikkerhetskurs i trafikk og på vei)

6 500

Fra 2017 er det innført krav til individuelt nivå. Det må derfor påregnes ytterligere kostnader for kjøretimer utover grunnpakken. Ingen sendes ut i trafikken fra oss uten at vi er enige om at kompetansen er tilstrekkelig. Læreplan finner du her.

Kjøretimer utover grunnpakken.

550

GEBYR VEGVESENET (PR 01.01.2020 med forbehold)

Teorieksamen alle klasser

660

Praktisk prøve klasse B og B automat

1 140

Praktisk prøve klasse BE

970

Praktisk prøve MC klasse A, A1, A2

1 160

Utstedelse av nytt førerkort

310

Bilde til førerkort (tas på trafikkstasjonen)

80