Hva koster det å ta førerkort?
Klasse B, BE/B96, A/A1/A2 og AM146 (moped).

Opplæringen er delt opp i flere trinn, hvor eleven må gjennom en del obligatoriske øvelser og teori. Læreplanen klasse B og BE/B96 kan du lese mer om på Vegvesenet sine sider.

For å kunne øvelseskjøre må eleven ha gjennomført Trafikalt grunnkurs. Hvis alder er over 25 år trenger du ikke hele kurset, men du må gjennomføre kurs i opptreden på skadested/tiltak ved trafikkulykke og trafikant i mørket før førerprøven. Hvis man har førerkort for annet kjøretøy, for eksempel moped eller motorsykkel, trenger man ikke dette.

De obligatoriske delene av opplæringen er minimum to trinnvurderinger, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på vei. Utover dette kommer nødvendige kjøretimer for å sikre at eleven har forståelse for og kunnskap om ferdsel i trafikken. Mest mulig øvelseskjøring privat gir eleven godt grunnlag for å redusere antall kjøretimer og dermed prisen på førerkortet.

Prisene på de enkelte delene finner du under her.

DIVERSE KURS


Trafikalt grunnkurs (inkludert "førstehjelp")

1 500

Trafikant i mørket (tidl mørkekjøringskurs)

1 800

Opptreden og tiltak på skadested (tidl Førstehjelpskurs) 

500

Ekstra kveld ved fravær

500

Ledsagerkurs privat øvingskjøring

600

PERSONBIL KLASSE B OG AUTOMAT

Kjøretime/obligatorisk trinnvurdering 45 min

620

Kjøretime 60 min

820

Kjøretime 45 min etter kl 16:00

720

Forberedende landevei inkl forbikjøring og teori

1 600

Obligatorisk Sikkerhetskurs på bane inkl baneleie NAF

4 400

Obligatorisk Sikkerhetskurs på veg

7200

Leie av bil til førerprøve (gebyr til Vegvesenet kommer i tillegg)

1 800

Teorikurs 3 kvelder (frivillig)

1 000

(totalt 13 timer)

TILHENGER KLASSE BE OG B96

Kjøretime/obligatorisk trinnvurdering

780

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

2 400

Leie av vognsett førerprøve klasse BE

2 200

Lastsikringskurs

1 100

Kjøring som avsluttes etter kl 16 medfører et tillegg på 25%.

MC KLASSE A OG A2

Obligatorisk teorikurs

1 500

Kjøretime 45 min/trinnvurdering klasse A

730

Kjøretime 60 min

970

Kjøretime 45 min etter kl 16:00

830

Kjøretime 60 min etter kl 16:00

1 100

Obligatorisk Sikkerhetskurs på bane klasse A og A2 inkl baneleie

5 200

Obligatorisk Sikkerhetskurs på veg klasse A (teori/kjøring)

 5 700

Obligatorisk Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (teori/kjøring)

4 200

Baneleie kjøregård (forbehold)

500

Leie av Mc til førerprøve (gebyr til Vegvesenet kommer i tillegg)

1 900

Utvidelse fra A2 til A

5 000

Utvidelse fra A1 til A2 (NB! kun det obligatoriske!)

11 000 

LETT MC KLASSE A1

Obligatorisk teorikurs

1 500

Kjøretime 45 min/trinnvurdering klasse A1

730

Kjøretime 60 min

970

Kjøretime 45 min etter kl 16:00

830

Kjøretime 60 min etter kl 16:00

1 100

Obligatorisk sikkerhetskurs veg

3 650

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk

3 000

Baneleie kjøregård (med forbehold)

500

Leie av MC til førerprøve (gebyr til Vegvesenet kommer i tillegg)

1 900

MOPED KLASSE AM 146

Grunnpakken består av all obligatorisk opplæring (grunnkurs teori, trinnvurd trinn 2 og 3, sikkerhetskurs i trafikk og på vei)

6 500

Fra 2017 er det innført krav til individuelt nivå. Det må derfor påregnes ytterligere kostnader for kjøretimer utover grunnpakken. Ingen sendes ut i trafikken fra oss uten at vi er enige om at kompetansen er tilstrekkelig. Læreplan finner du her.

Kjøretimer utover grunnpakken.

550

GEBYR VEGVESENET (PR 01.01.2019 med forbehold)

Teorieksamen alle klasser

640

Praktisk prøve klasse B og B automat

1 100

Praktisk prøve klasse BE

940

Praktisk prøve MC klasse A, A1, A2

1 120

Utstedelse av nytt førerkort

300

Bilde til førerkort (tas på trafikkstasjonen)

80