Gave til konfirmanten, bursdag eller til jul?

Gavekort på trafikkopplæring

Henting og bringing ved kjøretimer

Før du ber om dette vær klar over følgende.

Informasjon fra oss

Henting og bringing ved kjøretimer

Noen ord om henting og bringing i forbindelse med kjøretime. Dette er noe vi ofte får spørsmål om og som vi kan gjøre uten problem. Før du ber om dette vær klar over følgende.

Les mer
Gavekort Alfa Trafikkskole - Tromsø

Gavekort på trafikkopplæring

Alfa Trafikkskole i Tromsø tilbyr også gavekort! Den perfekte gaven til en som skal starte trafikkopplæring. Gavekortet kan brukes til Trafikalt Grunnkurs, kjøretimer, lærebøker og alle kurs skolen tilbyr.

Les mer

Sikkerhetskontroll av kjøretøy

Det er den som fører bilen som har ansvaret for at bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Et eksempel på forsvarlig stand kan være et manglende lys på høylys dag.

Les mer

Alfa Trafikkskole i Tromsø

Alfa Trafikkskole ble etablert allerede i 1989. Etter et opphold for faglig leder med annet arbeid innen Vegtrafikkrett, veiledning, personalutvikling og ledelse startet vi opp igjen i 2007. Vi driver opplæring i personbil klasse B og B Automat, tilhenger, motorsykkel i alle klasser, moped samt Trafikalt grunnkurs.

Alfa Trafikkskole har stort fokus på at eleven tar ansvar for egen læring og ledsagerstøttet opplæring. Det vil si at vi jobber med elev, og helst ledsager, slik at intensjonen med at den fremtidige bilfører skal få mest mulig erfaring før vedkommende kan kjøre alene blir oppfylt.

Alfa Trafikkskole har som visjon "Når kvalitet teller". Dette gjennomsyrer hver time og modul vi underviser i. Vårt fokus er på hver enkelt elev og hvordan denne lærer best. Vi er faktisk av den oppfatning at vi "ikke kan lære noen noe", men vi kan legge forholdene til rette for at læring skjer. Derfor er vårt hovedprinsipp at vi driver veiledning og ikke instruksjon! Blandet med en stor dose humor har vi tro på denne modellen.

Fra tid til annen har vi også stryk ved førerprøven. Dette er uunngåelig siden alle bilførere uansett alder og erfaring av og til gjør feil. Vår andel av ikke bestått er langt under det som både er gjennomsnittet lokalt i Tromsø og på landsbasis. Vi tar uansett hvert tilfelle på alvor og til etterretning og evaluerer feilene både for egen lærings skyld og som bevisstgjøring for den aktuelle elev.

Som elev eller ledsager tror jeg du vil oppdage at skolen har et betydelig fokus på opplæring i utvidet forstand. Jeg vil påstå at vi har meget høyt fokus på kvalitet, utviklingsarbeid og nytenkning. Interaktivt undervisningsmateriell både i bil og klasserom er for oss en selvfølge!

Dersom du som elev ikke skulle bli fornøyd med opplæringen hos oss er det mitt ansvar som faglig leder!

Velkommen til oss som elev eller ledsager!

Alf Andreassen
Faglig leder

Følg oss på sosiale medier!

Alfa Trafikkskole Tromsø AS på Facebook

Alfa Trafikkskole på Instagram

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo